Zaplanowane akcje

Funkcjonalność Akcja zaplanowana służy do określenia daty wysyłki oraz grupy odbiorców powiadomień. Funkcjonalność umożliwia wygodne zarządzanie powiadomieniami, które są zaplanowane oraz które są wysyłane cyklicznie. Ekran zaplanowanych akcji służy do określania daty wysyłki i grupy odbiorców powiadomień.

 

Aby skorzystać z funkcjonalności, przejdź do

AUTOMATYZACJA => ZAPLANOWANE AKCJE


Spis treści

    1. Jak stworzyć zaplanowaną akcję?
    2. Kreator zaplanowanej akcji
    3. Dodawanie akcji

 1. Jak stworzyć zaplanowaną akcję?

Przejdź do Automatyzacja → Zaplanowane akcje i kliknij Stwórz akcję zaplanowaną. Na ekranie wyświetli się lista z utworzonymi akcjami w systemie. Możesz wyświetlić listę akcji, które zostały już wykonane [1], które zostały zaplanowane [2] oraz te, które są wykonywane cyklicznie [3]. Za pomocą przycisków  oraz  możesz edytować oraz usuwać akcje.


2. Kreator zaplanowanej akcji

[1] Nazwa – nadaj systemową nazwę zaplanowanej akcji. Później odnajdziesz akcję na liście pod tą nazwą.

[2] Data wysyłki – wybierz datę wykonania akcji, czyli dzień, w którym zostanie wysłane powiadomienie.

[3] Wybierz segment dynamiczny z listy – dynamiczne segmenty pozwalają na definiowanie odpowiedniej grupy użytkowników na podstawie ich działań w monitorowanej aplikacji oraz informacjach o innych posiadanych aplikacjach na telefonie. Dynamiczne segmenty służą jako sposób wybierania kontaktów jako adresatów danych akcji. Wybierz z listy dynamiczny segment lub dodaj nowy. Więcej informacji na temat tworzenia dynamicznych segmentów znajdziesz tutaj. 

[4] Akcja –  przeciągnij do pola powiadomienie, które znajduje się po prawej stronie ekranu. 

[5] Akcja cykliczna – zaznacz opcję, jeżeli chcesz, aby powiadomienie było wysyłane cyklicznie. Cykliczna wysyłka oznacza, że powiadomienie będzie wysyłane do tych użytkowników, którzy znajdują się we wskazanym segmencie dynamicznym w momencie wysyłki. 


3. Dodawanie akcji

[1] Wybierz powiadomienie z poniższej listy – 

[2] Konto GCM/FCM – wskaż konto, z któego zostanie przeprowadzona wysyłka. 

[3] Konto APNS – wskaż konto, z któego zostanie przeprowadzona wysyłka.

[4] Dopasuj czas –  możesz wysłać powiadomienie z opóźnieniem [5] lub dostosować czas wysyłki do aktywności użytkownika lub do strefy czasowej.

[5] Akcja opóźniona – opóźniona akcja pozwala na wybór ilości powiadomień wysyłanych na minutę oraz wyznaczenie dnia wysyłki w wyznaczonym zakresie godzin. 

 

 

(Visited 82 times, 1 visits today)