Karta kontaktu

W APPmanago mamy dostęp do kart kontaktów poszczególnych użytkowników. By dostać się do nich wchodzimy w zakładkę Użytkownicy.

kk

Możemy wyszukać konkretny kontakt wpisując jego adres email, wybrać kontakt z listy lub wybrać losowego użytkownika.

kk2

Profil mobilny – to zbiór podstawowych informacji takich jak adres email użytkownika, nazwa aplikacji której używa, języka urządzenia, jego systemu operacyjnego, wersji systemu oraz ostatniej lokalizacji. 
Segmenty dynamiczne – zawierają informacje o tym w jakich dynamicznych segmentach znajduje się obecnie nasz kontakt.

kk3

Timeline – linia czasu na której znajdują się informacje, o działaniach podejmowanych przez użytkownika (przeglądanych modułach aplikacji czy używanych funkcjach) oraz wysłanych do niego wiadomościach (push, email).

Statystyki – zawierają informacje o momencie pierwszego uruchomiania aplikacji, ostatniego uruchomienia aplikacji oraz czasie jaki osoba spędziła w aplikacji.

Czas spędzony w modułach – wykres prezentujący czas spędzony w poszczególnych modułach aplikacji.

kk4

Travel line – to linia podróży na której możemy zobaczyć w jakich miejscach znajdował się nasz użytkownik.

 

(Visited 222 times, 1 visits today)