Mapowanie aplikacji

Aby zmapować aplikację wchodzimy w zakładkę Aplikacje i klikamy Utwórz aplikacje.

Następnie podajemy Nazwę naszej aplikacji oraz podajemy Proste Id, które będzie używane jako APPLICATION_ID w SDK Appmanago.

1

 

Po zapisaniu w analogiczny sposób możemy utworzyć pierwszy moduł aplikacji. Podajemy nazwę modułu oraz wpisujemy lub generujemy proste Id, które będzie wykorzystywane przy wywoływaniu metod opisanych w SDK Appmanago.

2

 

Ostatni krok to dodanie funkcji, które będą wywoływane w określonych modułach. Robimy to dokładnie tak samo, jak w przypadku dodawania modułów.

3

Przykład zmapowanej aplikacji

(Visited 524 times, 1 visits today)