Dashboard

Dashboard APPmanago prezentuje nam statystyki dla odpowiednich okresów czasu.

1

1. Ilość otwarć aplikacji – określa jak często monitorowana aplikacja była uruchamiana.

2

2. Średni czas w module – uśredniona ilość czasu jaki użytkownicy spędzają w modułach aplikacji.

3

3. Aktywni użytkownicy – procent aktywnych użytkowników w odniesieniu do ilość zainstalowanych aplikacji.

6

4. Najczęściej używane funkcje – prezentacja ilości uruchomionych funkcji.

7

5. Średni czas wyświetlania modułu – graficzna prezentacja czasu wyświetlania poszczególnych modułów.

8

6. Użytkownicy według częstotliwości używania – Wykres przedstawiający użytkowników pod względem częstotliwości korzystania z monitorowanej aplikacji.

9

(Visited 229 times, 1 visits today)