Reguły automatyzacji

W celu stworzenia reguły automatyzacji wchodzimy w zakładkę AUTOMATYZACJA -> REGUŁY AUTOMATYZACJI a następnie klikamy Utwórz regułę automatyzacji.

W pierwszym kroku wypełniamy ustawienia podstawowe.reguly1
Nazwa reguły – Dzięki której będziemy ją mogli zidentyfikować w systemie.
Aplikacje – wybieramy aplikację, dla której dana reguła ma działać.
Typ zdarzenia – mamy do dyspozycji 5 typów zdarzeń: wykorzystanie modułuużycie funkcji, reakcji na wiadomość push, zdarzenie zewnętrzne lub odwiedzenia obszaru.
Wybierz moduł lub wybierz funkcje – pozwala wybrać po wywołaniu której funkcji lub modułu ma zostać uruchomiona reguła automatyzacji.

Reakcja na push – wybieramy konkretny push oraz ustalamy czy regułę ma wywołać jego Kliknięcie czy odrzucenie.

pushreakcja

Odwiedził obszar – pozwala nam na wybranie miejsca w którym użytkownik ma się pojawić żeby uruchomić regułę.

oo

 

W kolejnym kroku ustawiamy warunki, które mają być spełnione żeby reguła została uruchomiona.

reguly2

Wybierz segment dynamiczny z listy – pozwala wybrać grupę odbiorców poprzez zdefiniowanie odpowiedniego segmentu dynamicznego.
Odstęp uruchomień – określa, co ile dni reguła może zostać uruchomiona ponownie.
Sprawdzaj warunki co – określa, co jaki czas mają być sprawdzane warunki, które występują w dynamicznym segmencie. Np. Jeśli warunki mają być sprawdzane co 2 dni a w dniu poprzednim były one spełnione – nadal będą uznane za spełnione.
Max uruchomień per user – Określa jaka jest maksymalna ilość uruchomień reguły dla użytkownika, po przekroczeniu podanej ilości reguła nie uruchomi się.

W kolejnym kroku wybieramy akcje, które mają wystąpić po spełnieniu warunków reguły.

reguly3

By wybrać odpowiednią akcję przeciągamy ją pod komunikat „Wybierz akcje z listy po prawej stronie”.
W przypadku powiadomień wybieramy wiadomość, którą chcemy wysłać oraz odpowiednie konto GCM.
W przypadku wiadomości email wystarczy wybrać konkretny email który ma zostać wysłany do klienta.

(Visited 210 times, 1 visits today)